Kategorie

Newsletter

katalog

Condition v

POHLAVNÍ SYSTÉM

Počet produktů: 34
POHLAVNÍ SYSTÉM

Reprodukční systém je důležitou součástí naší existence, neboť zajišťuje nám i nadále existovat na povrchu Země.

Více

Podkategorie

 • AIDS

  Tělesná otevřenost místo otevřenosti duchovně duševní, tělesná bezbrannost a nechráněnost, potlačená láska, výzva naučit se slučovat obsah a formu (lásku a sexualitu), nevážíme si sebe a pohrdáme ostatními, ničíme ostatní, abychom sami vynikli, ztratili jsme touhu, aby krásněla a prospívala naše duše.

 • Cysta

  Uzavření duševního vývoje v dané oblasti, uzavřený pláč, neproduktivní tajemství, výzva tolerovat vývoj podle vlastní vůle

 • Cysta na vaječníku

  Nesmíření se s rolí plodnosti, vnitřní pláč nad svou ženskou rolí.

 • Gestóza

  Nevědomé odmítání těhotenství, neschopnost přizpůsobit se nové situaci ve dvou, výzva smířit se s novou životní situací, s tím, že jsem ženou a stanu se matkou.

 • Impotence mužů

  Nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity, strach, požadavek na velkou výkonnost, pocity viny, nezkušenost, falešná očekávání, nejistota, ztráta porozumění.

 • Interupce - umělý potrat (i myšlenky na něj)

  Vědomé odmítání nenarozeného dítěte, něco vpustit dovnitř a poté se k této výzvě nehlásit, utéci před zodpovědností, výzva poznat své šance k vývoji prostřednictvím těhotenství a mateřství.

 • Klimakterické potíže

  Potřeba něco dohonit, strach ze ztráty ženskosti, touha chovat se stále jako žhavá a plodná žena, výzva stát se Velkou duchovní matkou, roznítit žár a být plodná v jiných rovinách.

 • Mateřské mléko - nadměrná produkce

  Přesytit jídlem místo péčí a pozorností, výzva dbát na pořadí - živit duši, ducha a tělo.

 • Mateřské mléko - nedostatečná produkce

  Dítě dostává málo, protože matka má málo, výzva neučit se sama přijímat to, co je nutné a odpovídajícím způsobem to dávat dál, vědomě cítit a podporovat řetěz života.

 • Menstruační problémy

  Potlačování ženské role. Odmítání ženskosti, nedostatečná otevřenost pro něco nového, strach z odpovědnosti. Výzva k řešení svého omezeného vědomí.

 • Mimoděložní těhotenství

  Netrpělivost, touha otěhotnět, ale současně neposkytnout dítěti životní prostor, výzva čekat na správný okamžik a na správné místo.

 • Myom

  Nesplněná nebo nevědomá přání mít děti, výzva pozvednout plodnost a růst na duchovně duševní rovinu, mít duchovní děti, vytvořit pro vlastní plodnost ventily.

 • Neplodnost

  Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

 • Nepohyblivost spermií

  Přehnané pracovní výkony, dělat věci, které nic nepřinesou, výzva být navenek klidnější a vnitřně živější a duševně plodnější.

 • Orgasmus

  Pokud chybí, není odevzdanost. Přemíra zištnosti a egoismu.

 • Pochva

  Schopnost odevzdat se, otevřít se, nebránit se pomoci zvenčí, schopnost ukázat či dokázat něco.

 • Pohlavní choroby

  Výzva otevřít vlastní hranice pro partnera a erotickou extázi, objevit v sexualitě hluboké síly, umět si vybrat.

 • Porod opožděný

  Touha vlastnit.

 • Porod předčasný

  Podvědomá a potlačená averze, odmítání zodpovědnosti, strach před změnami.

 • Potíže při kojení

  Matka již nechce nic vydat nebo snaha nenechat dítě jít vývojově dál, výzva smířit se s rolí matky s vlastním dítětem stejně tak i jeho otcem a jeho nároky, pochopit, že je pro všechny všeho dost.

 • Potrat

  Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

 • Předčasný výron semene

  Netrpělivost, chtít příliš rychle příliš mnoho, výzva uplatnit vlastní kreativitu, naučit se dávat bez nároku na odměnu, nechat vzrůst nadšení pro mnoho oblastí života a vnitřní vzrušení.

 • Prostata

  Znamení vnitřního napětí, člověk nemůže tak, jak by chtěl, nemůže dostát svému mužství, musí poslouchat, plnit očekávání.

 • Prsa

  Narušení duchovního partnerství.

 • Prsa - mastopatie (zduření vaziva a vznik cyst)

  Mít prsa plná nevyřešených konfliktů, výzva přijmout prsa jako zdroj krmení (mléko, rozkoš), pochopit se jako Velkou krmící matku.

 • Těhotenské problémy

  Strach před změnami a následky, lpění na starém a známém, neochota vstoupit do nové oblasti vlastního bytí.

 • Vaječníky

  Neschopnost přijmout partnera úplně do sebe, aby společně bylo zplozeno něco nového. Problém v tělesném kontaktu k partnerovi.

 • Výtok

  Odklízení válečného odpadu po nevyřečeném konfliktu s partnerem ohledně sexu, pokus o odrazení chuti milovat se s ní, výzva postarat se o pořádek v této citlivé problematice.

 • Zbytnění prostaty

  Krize uprostřed života, která napomíná člověka, aby se obrátil a zbavoval nepotřebných věcí, mužské vyzařování ztrácí na síle, výzva přiblížit se vlastnímu ženskému pólu, uznat a zpracovat téma polarita.

 • Hormony

produktů na stránce

produktů na stránce