Kategorie

Newsletter

katalog

Condition v

NEZAŘADITELNÉ

Počet produktů: 31
NEZAŘADITELNÉ

Podkategorie

 • Migréna

  Chybí sexuální orgasmus.

 • Zánět očních spojivek

  Chybějící pohotovost, přihlížení konfliktům, přetížení, nebýt pochopen.

 • Alkoholismus

  Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům, výzva učinit vlastní život kulatou věcí, jejímž měkkým stránkám se dostane uznání.

 • Alzheimerova nemoc

  Předčasné stárnutí, sejití z cesty, výzva naučit se svět pozorovat dětskýma očima, oprostit se od minulosti s jejími vazbami a závazky.

 • Angína pectoris

  Úzkoprsost, příliš vysoké hodnocení vlastního ega, nutí nás k tomu, abychom opět více naslouchali našemu srdci.

 • Anorexie

  Přání zbavit se všeho špatného, nízkého, tělesného, vysoké ideály, odmítání vztahů a závazků.

 • Arterioskleróza

  Zatvrdliny v oblasti životního proudu, pokles ohebnosti a pružnosti, stoupající vnitřní tlak, výzva soustředit se na ústřední záležitost, zastavit plýtvání energií na zástupné boje.

 • Autismus

  Úplné se uzavření do sebe vůči vnějšímu světu, život v multiuniversu, výzva zahloubat se do sebe ve smyslu být sám pro sebe vším.

 • Bechtěrevova nemoc

  Nevědomé zřeknutí se ženského pólu a tím pohyblivosti a flexibility, ztělesněný požadavek ega, ztělesněná nepoddajnost, strnulost, výzva zůstat sám vůči sobě přímočarý, kultivovat maximální skromnost a sebeomezení.

 • Bezvědomí

  Pocit vyčerpání, neschopnost jednat, útěk před zodpovědností, touha vyhnout se situaci, přetížení.

 • Cestovní nemoc

  Chybějící pohotovost nebo schopnost odejít. Neuvědomělá tendence všechno kontrolovat, pocit odevzdanosti, nemožnosti úniku.

 • Chudokrevnost

  Oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života.

 • Citlivost na změny počasí

  Odpor proti nebeské síle, výzva naučit se vědomě věřit vyšším světům, získat důvěru v Boha.

 • Dalekozrakost

  Zadržovaný vztek a zlost, kterou nemůžeme projevit. Tendence něco trvale přehlížet, strnulý duchovní a duševní postoj.

 • Deprese

  Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.

 • Dětské nemoci

  Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

 • Dvojité vidění

  Neschopnost spojit obě strany polarity, výzva ujasnit si, že vše má dvě stránky.

 • Edém

  Zadržení duševního prvku, výzva zabývat se ženstvím, duševnem a současně chránit tělo před zaplavením duševní vodou.

 • Embólie

  Vitalita, která začala váznout, se zpevní a stane se blokujícím životní energii, výzva dovést věci trpělivě ke zhmotnění.

 • Endometrióza

  Ženskost na nesprávném místě, vnucování vlastního rytmu, výzva přemístit ženskost na jiné, neobvyklé roviny.

 • Frigidita

  Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevůle podlehnout.

 • Hlava

  Napětí, duchovní konflikty a vnější či vnitřní tlak.

 • Hodgkinova nemoc

  Naprosté zablokování duchovně duševního růstu, výzva objevit lásku překonávající všechny hranice, nedbat norem, které jsme vytvořili my nebo jiní, v oblasti obrany se otevřít vlastním představám a smělým fantaziím a nechat je, aby rostly a prospívaly.

 • Horečka

  Být oheň na tělesné rovině místo ve vědomí, zevšeobecnělý konflikt, výzva otevřeně se vypořádat s konflikty v duchu, postavit se k životnímu boji.

 • Hyperaktivita

  Duševní neklid se bouří tělesně, výzva postarat se o tělesné vyčerpání a rozhýbat se vnitřně.

 • Hypochondrie

  Problém vědomí, výzva starat se o vlastní zdraví po duchovně duševní stránce, poznat, že člověk je skutečně zásadně nemocen a to tím, že mu chybí druhá polovina, stín.

 • Hypochondrie

  Problém vědomí, výzva starat se o vlastní zdraví po duchovně duševní stránce, poznat, že člověk je skutečně zásadně nemocen a to tím, že mu chybí druhá polovina, stín.

 • Ječné zrno

  Konflikt o vidění věcí a odvrácení pohledu od nich, kromě třísek v cizím oku také vnímat břevno ve vlastním.

 • Koktavost

  Strach z nahromaděných pocitů, touha po ovládání, člověk se musí naučit stát na svém.

 • Kouření

  Náhrada za opravdovou komunikaci a svobodu, hlad po požitku a opojení, touha uniknout v dýmu, výzva držet se lidí místo cigaret, hledat jiné způsoby, jak vypouštět agresivitu.

 • Kousání nehtů

  Vnitřní napětí a agrese, poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory.

 • Krátkozrakost

  Strach z vnějšího světa, tlak na podávání velkého pracovního výkonu, stres, chybějící rozhled, zábrany projevit otevřeně strach a agresi.

 • Mdloby

  Vyčerpanost, neschopnost jednat, útěk k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.

 • Mononukleóza

  Nemoc pýchy, výzva pustit se do boje s vnějšími výzvami, vypořádat se s centrálními tématy života..

 • Mononukleóza

  Nemoc pýchy, výzva pustit se do boje s vnějšími výzvami, vypořádat se s centrálními tématy života..

 • Nedoslýchavost

  Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

 • Nehody

  Ztráta opory, vyhození z kolejí, rychlá změna, chybějící harmonie se sebou samým.

 • Nervozita

  Strach, stres, přetížení, strach z následků, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.

 • Nespavost

  Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.

 • Pocení rukou

  Strach z kontaktu, přesunutí tématu z dolní sexuální oblasti, přijmout vlastní sexualitu a tělesnost.

 • Pocit méněcennosti

  Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe, výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

 • Roztroušená skleróza

  Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bráním k přístupu k němu, často obtížné myšlení.

 • Schizofrenie

  Rozštěpení osobnosti, cesta dovnitř a zpět, aby člověk dohonil něco, co zameškal, nebo opět získal něco ztraceného a tím dal život zase do pořádku, výzva přijmout své stinné a světlé stránky jako součást sebe sama a učit se je oddělovat.

 • Šedý zákal

  Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast.

 • Šeroslepost

  Výzva změnit své vidění věcí, otevřít oči všem věcem života, vidět věci v jiném světle.

 • Šilhání

  Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

 • Škytavka

  Nepřiznaný vzlykot nebo potlačený smích, výzva pomocí vtipných podnětů a myšlenkových skoků uniknout monotónnímu vlivu každodenního života.

 • Snížené vnímání bolesti

  Zasunutí všech antének, stáhnutí se do ulity, vědomě si vybírat situace, ve kterých si stačím sám a ve který se nechám vyvést z vnitřního klidu.

 • Strach

  Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.

 • Stres

  Marný pokus udělat v daném čase víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus.

 • Syndrom karpálního tunelu

  Přiznat si necitelnost ve vztazích a v kontaktu s okolím, upustit od nároků navenek, již po ničem nevztahovat ruku.

 • Zánět sítnice

  Výzva dívat se méně ven a více dovnitř, rozvinout své intuitivní vnímání, dospět do vlastního středu.

 • Cukrovky
 • Alergie
 • Diabetes - Cukrovka
 • Obezita
 • Diabetes - Cukrovka
 • Otoky
 • Regenerace
 • Paraziti

produktů na stránce

produktů na stránce