Kategorie

Newsletter

katalog

Condition v

DÝCHACÍ SYSTÉM

Počet produktů: 52
DÝCHACÍ SYSTÉM

Udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím (příjem kyslíku, vylučování oxidu uhličitého)

Více

Podkategorie

 • Angína

  Nemůžu nebo nechci něco spolknout, výzva naučit se projevovat agrese a bránit svou kůži, otevřeně a statečně odmítat.

 • Astma

  Potlačené dominantní, mocenské požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody.

 • Chrápání

  To, co nejsem schopen vyjádřit ve dne, vyjadřuji v noci, výzva najít neagresivní formy komunikace, najít si prostor k vyjádření se.

 • Chrapot

  "Neschopnost řeči", pocit bezmoci, pocit, že už není, co říci, vnitřní konflikty.

 • Hlasivky

  Struny, které v sobě rozezníváme a které nás rozeznívají.

 • Hluchota

  Výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, stát se na jiných rovinách jasně slyšícím, zažít situaci, kdy si člověk stačí sám a najít řešení v sobě, vlastním středu.

 • Kašel

  Někomu na něco nakašlat, výzva naučit se sdělovat druhým lidem své názory, nehromadit v sobě agresi.

 • Krk

  Člověk se brání zážitkům, které nechce připustit.

 • Krvácení z nosu

  Krvavá oběť své moci a hrdosti, ztráta radosti, výzva smířit se s faktem, že život může být ohrožen.

 • Nachlazení

  Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.

 • Nos

  Moc, pýcha, sebejistota, sexualita. Strkat nos co cizích věcí.

 • Ochraptělost

  Ztráta schopnosti vyjadřovat se, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl, vnitřní konflikt.

 • Plíce

  Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

 • Plicní embólie

  Zpevněná váznoucí životní energie ohrožuje komunikaci a výměnný systém, výzva vědomě obětovat komunikační roviny a kontakty, které se staly přebytečnými.

 • Polykací potíže

  Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.

 • Rýma

  Člověk má plný nos něčeho, věci se daly do pohybu, vnitřní proces čištění, ústup z hrozivých situací, držet si lidi od těla..

 • Senná rýma

  Strach ze sexuality, pudovosti, plodnosti a lásky se agresivně projevuje, výzva přijmout vlastní agresivitu a uplatnit ji na výhodné cíle, zahájit boj o vlastní rozkoš a schopnost milovat.

 • Škytavka

  Nepřiznaný vzlykot nebo potlačený smích, výzva pomocí vtipných podnětů a myšlenkových skoků uniknout monotónnímu vlivu každodenního života.

 • Uši

  Nemohu nebo nechci poslouchat.

 • Uši - hučení, šumění

  Člověk si vše se sebou vyřizuje uvnitř sám, výzva naslouchat vnitřnímu hlasu a projevovat se hlasitě navenek.

 • Zánět mandlí

  Nemohu ani nechci ještě něco spolknout, cítím se nepochopený. Mým úkolem je prosadit svou jedinečnost.

 • Zánět průdušek

  Zadržené konflikty, které by se měly projevovat slovně, důvěřovat si, že někomu nakašleme.

 • Zánět středního ucha

  Agresivní střet o téma slyšet - naslouchat - poslouchat, učit se naslouchat nebo sluch odvrátit, naučit se poslouchat druhé lidi i svůj vnitřní hlas a umět se smysluplně vymezovat.

 • Zápach z úst

  Držet si druhé lidi od těla, zamezit eroticky-sexuálním setkáním, umět si udržet odstup pomocí jiných prostředků, výzva najít své nečisté úmysly v eroticko-sexuální oblasti.

 • Zápal plic

  Bojové střetnutí mezi kontaktem, otevřeností a ohraničením sebe sama, výzva plicní křídla poznat jako perutě svobody a otevřenosti, které nám umožňují svobodnou výměnu se všemi bytostmi.

 • Průdušky

produktů na stránce

produktů na stránce